home

wat we doen

branding & concept

360° strategie & campagne

always on strategie

online marketing

inspiratie

2

werken bij

contact

COOKIE- EN
PRIVACYSTATEMENT

DTC Media B.V. (hierna: “wij” of “dtc”) verwerkt persoonsgegevens van haar medewerkers, klanten, prospects, klanten van klanten en andere contactpersonen. Wij doen dit om alle belanghebbenden zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken.

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar wij helpen je graag met jouw vragen. Hiervoor kun je contact met ons opnemen via hello@dtc.agency of 030 – 68 68 583.

Wie zijn wij?
Wij zijn een full support creatief bureau dat on- en offline marketingdiensten aanbiedt en zijn gevestigd aan de Bernadottelaan 13 – Suite 2.C.1 (3527 GA) in Utrecht. Dit privacystatement heeft betrekking op al onze verwerkingen, ook als wij samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Uitvoering van overeenkomsten
De persoonsgegevens van onze (voormalig) klanten worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor onze dienstverlening en het onderhouden van de daaruit voortvloeiende relaties, inclusief bijbehorende marketingactiviteiten. Hiervoor verwerken wij naam, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, eventuele financiële relevante gegevens, en de daarbij behorende correspondentie.

Wij gebruiken deze gegevens omdat deze nodig zijn voor de overeenkomst, het sluiten of afwikkelen daarvan. Wij bewaren deze gegevens zo lang als nodig om onze diensten en overeenkomsten goed uit te kunnen voeren. Daarna vernietigen wij deze, tenzij wij wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren.

Als bewaartermijn hanteren wij de datum van afronding van het project + 3 maanden. In die extra 3 maanden dienen wij de gegevens beschikbaar te hebben voor eventuele rapportages en navragen. Na deze periode worden de gegevens verwijderd/vernietigd.

Je kunt ons via verschillende kanalen bereiken: post, telefoon, e-mail, maar ook via Facebook, Instagram en LinkedIn. Om dit mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens. Lees de privacyverklaring van Facebook, Instagram en LinkedIn (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Websitebezoek, surfgedrag en marketingdoeleinden
Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij. Zo houden wij bijvoorbeeld het klikgedrag op onze website bij, om te analyseren welke artikelen het meest gelezen worden.

Ook zetten wij marketing in voor het werven van (nieuwe) klanten, meer naamsbekendheid en exposure: Wij verwerken hierbij de volgende persoonsgegevens: IP-adres, cookie ID, social ID en surfgedrag. Dit doen wij om op de juiste plek de meest relevante advertentie te kunnen laten zien.

Ook maken wij gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media-platforms. Dit doen wij via targeting op Facebook, Instagram en LinkedIn. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond.

Deze gegevens worden voornamelijk verzameld via cookies. Onderaan dit privacystatement vind je een lijst van cookies die geplaatst worden door onze website, hun functionaliteit en bewaartermijn. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij je daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven.

Nieuwsbrieven en mailings
Je kunt je bij ons aanmelden voor verschillende nieuwsbrieven. Soms gepersonaliseerd, soms niet. Hierdoor ontvang je periodiek een e-mail met informatie, nieuws en ontwikkelingen op het gebied van (automotive) marketing en blijf je op de hoogte van producten en diensten van dtc.

Je kunt het abonnement op ieder moment opzeggen via de afmeldlink die elke nieuwsbrief bevat. Wij behouden daarna je e-mailadres op onze blokkeerlijst zodat je achteraf niet per ongeluk opnieuw toegevoegd kunt worden. Dit is een standaard feature van onze maildienstverlener ActiveCampaign.

Contact- en aanmeldformulier
Met de contact- en aanmeldformulieren kun je ons vragen stellen. Hiervoor gebruiken wij je NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Wij gebruiken deze gegevens onder de grondslag overeenkomst. Wij bewaren deze informatie totdat wij zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en volledig antwoord hebt gekregen op je (aan)vraag of opmerking.

Solliciteren bij dtc
Op onze website bieden wij je de kans om te solliciteren op openstaande vacatures of te solliciteren door een open sollicitatie te sturen. Hiervoor vragen wij je de nodige informatie te verstrekken, zoals je naam, contactgegevens, geboortedatum en eventueel een CV en een motivatiebrief.

Screening
Een onderdeel van de procedure is de screening, dit houdt in dat openbaar toegankelijke informatie over jou online kan worden opgezocht, zoals jouw social media-profiel(en). Wij kunnen gevonden informatie gebruiken tijdens het sollicitatieproces voor verdere beoordeling. Uiteraard zullen de bevindingen altijd met jou worden besproken. Wij wijzen sollicitanten niet af op enkel de resultaten van onze screenin

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via hello@dtc.agency of 030 – 68 68 583.

  • Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Wij vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom wij die gegevens verwerken.
  • Rectificatie: Heb je het idee dat wij verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
  • Vergetelheid: Je kunt de persoonsgegevens die wij van jou hebben (laten) verwijderen. Het kan zijn dat wij voor andere doeleinden (bijvoorbeeld administratie of ontdubbelen) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
  • Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
  • Bezwaar (verzet): Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen wij die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
  • Overdraagbaarheid: Mocht je je persoonsgegevens over willen (laten) dragen, neem dan even contact met ons op.

Daarnaast kun je ook:

  • Toestemming intrekken: Bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wilt intrekken, kun je contact met ons opnemen.
  • Klacht indienen bij de AP: Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen wij dat natuurlijk graag. Je kunt hierover ook een klacht indienen bij de AP.

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst (klantcontracten) en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van dtc: het uitvoeren van onze doelstelling. Tot slot verwerken wij sommige gegevens met jouw toestemming: dit gaat met name over (online) tracking methodes. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken, dan weet je ons te vinden.

Derde ontvangers

Voor de uitvoering van onze dienstverlener schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen “derde ontvangers” maar verwerkers en/of sub-verwerkers. Wij werken bijvoorbeeld samen met een drukkerij, dataleverancier en een bureau voor dataverrijking om te kunnen voldoen aan het uitvoeren van de overeenkomst. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van dtc.

Soms zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken, zoals de Belastingdienst. Verder zullen wij alleen gegevens aan derden verstrekken als wij daarvoor jouw toestemming hebben gekregen.

Links

Op de website(s) van dtc zijn verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden, wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacystatement van de betreffende organisatie lezen.

Cookiestatement
Wij gebruiken cookies op de website(s) van dtc. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de website(s) optimaal te laten functioneren, voor het efficiënt uitvoeren van campagnes en voor de doeleinden zoals omschreven in ons privacystatement.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. De volgende websites plaatsen cookies of soortgelijke technieken (hierna: “cookies”):

Op de betreffende website kun je toestemming geven voor het plaatsen van de cookies. Hieronder vind je een lijst van cookies die geplaatst worden door onze website(s), hun functionaliteit en bewaartermijn.

Verwijderen:
Je kunt je cookies het makkelijkst verwijderen via je browser. Hieronder vind je een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop je in de desbetreffende browser je cookies kunt verwijderen:

contact

Bernadottelaan 13
3527 GA Utrecht

hello@dtc.agency

contact

Bernadottelaan 13
3527 GA Utrecht

hello@dtc.agency